sunnuntai 26. marraskuuta 2017

Herkät miehet, jotka stressaavat etteivät kelpaa naisille sellaisina kuin ovat

Jokaisessa meissä on enemmän tai vähemmän herkkyyttä olimme sitten miehiä tai naisia. Minun luonteestani löytyy kovuutta sekä herkkyyttä. Herkkyys on inhimillinen piirre. Yksi viidestä taitaa olla herkkä.

Herkät ihmiset nähdään usein hauraina, hiljaisina ja varautuneina, mutta se ei tarkoita, että herkkyys olisi negatiivinen piirre. Herkät ihmiset ovat herkempiä kivulle, joten he välttelevät riitoja. Näin ihminen saattaa näyttää heikolta vain, koska ei ole aggressiivinen. Herkkä ihminen myös itkee helpommin. Herkät kuitenkin aistivat paremmin toisten ihmisten tunteet ja se voi olla hyödyllistäkin. Herkät ihmiset näkevät asiat toisin kuin muut. Se on erilaista vahvuutta, jota toisilla ei ole. Suurin väärinkäsitys on, että herkät ihmiset ovat ujoja tai neuroottisia. Olisi tärkeätä huomata, mikä ero on ujoudella ja varautuneisuudella. Ujous on sosiaalisen arvostelun pelkoa, eikä sitä löydy jokaiselta herkältä ihmiseltä. Useimmissa tapauksissa herkkää ihmistä ei tunnista muista. He mukautuvat paikkaan kuin paikkaan, vaikka mieluummin viettäisivätkin aikaa hiljaisessa ravintolassa meluisan sijaan. Herkät ihmiset ovat luovia, oivaltavia ja empaattisia.” Onko sellaisesta ihmisestä vaikea pitää?

Erityisherkkyys puolestaan on synnynnäinen piirre, joka liittyy erityisen herkästi reagoivaan hermojärjestelmään, jonka vuoksi erilaiset tunne- ja aistiärsykkeet – niin sisäiset kuin ulkoisetkin – koetaan huomattavasti voimakkaampina. Erityisherkkä havainnoi syvällisemmin sekä ympäröivää että omaa sisäistä maailmaansa. Myös aistit ovat herkillä. Äänet, hajut ja maut erityisherkkä kokee voimakkaasti, samoin erilaiset visuaaliset elementit, kuten värit, valot ja liikkeet. Keskushermostoa stimuloivat aineet, kuten vaikkapa kahvi, vaikuttavat erityisherkkään voimakkaammin.” 
 
Herkät miehet ajattelevat pienenkin herkkyyden olevan naiset karkottava turn off, niinpä heistä epävarmimmat pistävät äijäilyroolin päälle. Rohkeimmat heistä ovat avoimemmin omia itsejään, olkoonkin osa huolissaan kelpaamisestaan naisille. Äijäilyyn voi kuulua esimerkiksi turhanpäiväinen uhoaminen somessa. En tietenkään voi puhua kaikkien naisten suulla, mutta uskoisin että useimpia naisia ei niinkään häiritse miehissä että miesten persoonista löytyy jonkun verran herkkyyttä, vaan se on jopa ihan hyväkin ominaisuus sopivina annoksin – herkän ei-erityisherkän miehen ollessa kyseessä. Tein FB-ryhmään ja yhdelle sivustolle gallubin ja ainakaan suurin osa naisista ei pitänyt herkkyyttä joko ollenkaan heikkoutena tai sitten siinä piirteessä oli hyvät ja huonot puolensa. Gallubiin vastanneet alfamalet pitivät herkkyyttä pelkkänä heikkoutena, jolleivät ne halunneet vain provota kommenttiboksissa. He ovat niin äijiä että. (Katsotaanpa ovatko sittenkään, kun oikein vahva nainen tulee vastaan, niin taitaa olla häntä sitten koipien välissä. ;> ) Turhanpäiväinen uhoaminen somessa ja irl sitä vastoin häirinnee eikä se edes ole naisista (siis järkevistä naisista) järin miehekästä. Miehekästä on osata pitää aina tarvittaessa puoliaan, tehdä velvollisuutensa, omata itsehillintä ja ottaa vastuu omasta elämästään ihan itse. Herkkyys ei estä että pystyy pitämään tarvittaessa puolensa, tekemään velvollisuutensa, omaamaan itsehillinnän ja ottamaan vastuun omasta elämästään ihan itse. Herkkä mies voi näin ollen olla ihan tarpeeksi miehekäs mies, muttei alfamaleuteensa tukehtuva.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti